Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


Информация за разработените от Община Русе проекти по Оперативни програми на Европейския съюз в периода 2008 - 2010 г.

ДО
ДОЦ. ВАСИЛ ПЕНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. РУСЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ,

Във връзка с получено в Община – Русе искане на информация от групи общински съветници на групите: АТАКА, БСП, ВМРО – ГЕРГЬОВДЕН – ССД, ВЪЗРАЖДАНЕ, ГЕРБ, ДПС, ППР, РЕД и ЦЕНТЪР, регистрирано с вх.№ 0602/43/18.05.2010г. представям на Вашето внимание следната информация:

1. Информация за проектите на Община – Русе по оперативните програми, които са в процес на изпълнение. Информацията е структурирана по образец от искане с вх.№ 0602/43/18.05.2010г. /Приложение 1/;
2. Информация за проект «Ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе», прекратен на 30.04.2010г. /Приложение 2/;
3. Информация за неодобрени проекти по оперативните програми /Приложение 3/;
4. Информация за проекти, с които Община Русе има намерение да кандидатства по оперативни програми /Приложение 4/
Приложение: съгласно текста.

С уважение,

БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе
Добавено на: петък, 25 юни 2010 г. | Прочетено: (2428) пъти