Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.01.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА


1. К.Л. 1025 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г.
2. К.Л. 1026 Приемане на Бюджет на Община Русе за 2019 година и приложенията към него /с преходен остатък/
3. К.Л. 1027 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 година
4. К.Л.1029 Обявяване на имот - частна общинска собственост в имот - публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29
5. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пламен Рашев /
 
Добавено на: вторник, 29 януари 2019 г. | Прочетено: (38) пъти