Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 724 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 724 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 723 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 723 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 722 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 722 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 721 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 721 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 719 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 719 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 718 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 718 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 717 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 717 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 716 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2 изречение първо от ЗУТ и искане с вх. № УТ-29-9/25.06.2021г. от Радостин Тодоров …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 716 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 715 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.  29, ал. 1 и ал. 2  Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 715 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.”