Общински съвет Русе

понеделник, 16 юли 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 36-то заседание, което ще се проведе на 19.07.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 864 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 2. К.Л. 872 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за...

преди 32 минути

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 35-то заседание, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 848 Одобряване решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за...

петък, 11 май 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 34-то заседание, което ще се проведе на 17.05.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани...

четвъртък, 19 април 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 33-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 801 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин с административен адрес: гр. Русе,...

петък, 16 март 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 32-то заседание, което ще се проведе на 22.03.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.