Общински съвет Русе

вторник, 16 април 2019 г.

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1097 Вливане на „Общински транспорт...

неделя, 17 март 2019 г.

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 21.03.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

събота, 16 февруари 2019 г.

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 43-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.л.1044 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2019 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул....

четвъртък, 24 януари 2019 г.

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОбС, свиквам Общински съвет – Русе на 42-то извънредно заседание, което ще се проведе на 05.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на...

събота, 19 януари 2019 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 41-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.л.1011 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 2. К.л. 1017 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г. и приемане на...