Протоколи от заседания

ПРОТОКОЛ‌ ‌ОТ‌ ‌СЕДЕМНАДЕСЕТОТО‌ ‌ЗАСЕДАНИЕ‌ ‌НА‌ ‌ОБЩИНСКИ‌ ‌СЪВЕТ-РУСЕ‌ Проведено‌ ‌посредством‌ ‌видеоконферентна‌ ‌връзка‌ ‌на‌ ‌29‌ ‌януари‌ ‌2021‌ ‌година,‌ ‌начало‌ 09:00‌ ‌часа‌

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферетна връзка на 14 декември 2020 година, начало 09:00 часа

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 11 ноември 2019 година, начало 14:00 часа

Файлове