Общински съвет Русе

петък, 16 февруари 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 31-то заседание, което ще се проведе на 22.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 733 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, гр. Русе 2. К.Л. 731 Решение за приватизация чрез търг на сграда с...

петък, 26 януари 2018 г.

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОбС, свиквам Общински съвет – Русе на 30-то извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 726 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2017 година и...

петък, 19 януари 2018 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 29-то заседание, което ще се проведе на 25.01.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 2. К.Л. 703 Определяне на представител на Община Русе за участие в комисията за изработване на областна...

четвъртък, 7 декември 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 28-то заседание, което ще се проведе на 14.12.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г. 2. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран...

петък, 17 ноември 2017 г.

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 27-то заседание, което ще се проведе на 23.11.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: К.Л. 649 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на едноетажна сграда за търговия, намираща се на ул....