Общински съвет Русе

Добавено: сряда, 24 октомври 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50 отсъства Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина, заемете места в залата. Стартираме проверка на кворума, моля с устройствата регистрирайте се. 43 са се регистрирали, вероятно има и други, да. Имаме необходимия кворум. Уважаеми колеги, Русе, България и много европейски, и световни страни бяха потресени от...

Добавено: вторник, 25 септември 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Мирослав Славчев, Иван Станев, Венцислав Великов и д-р Теодора Константинова. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Откривам сесията на общинския съвет. Проверка на кворума, регистрирайте се с устройствата. 31 общински съветници са се регистрирали ... Моля, моля запазете тишина. 31 общински...

Добавено: петък, 27 юли 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 43, отсъстваха: проф. Христо Белоев, Богдан Донев, Божидар Йотов, Веселин Велчев, Йорданка Даневска, Мария Димитрова, Мирослав Славчев и Стоян Янев. Заседанието бе открито и ръководено от Димитър Кънчев зам.-председател на Общински съвет – Русе. Г-н Дим. Кънчев: Колеги, заемете си местата да извършим проверка на кворума, ако обичате. Колеги, проверка на кворума, с устройствата гласувайте....

Добавено: четвъртък, 28 юни 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Мирослав Славчев, Веселин Велчев, Нина Крушева и Иван Станев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Откривам сесията на общинския съвет. Обсъждане на дневния ред, по така постъпилите точки оттеглям точка 27-ма за Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“. Не...

Добавено: петък, 25 май 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Венцислав Великов, Веселин Велчев, Илиян Илиев, Кристиян Галев и Мирослав Славчев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Така, моля за тишина, да пуснем кворума. Регистрирайте се. Моля за тишина. 40 общински съветници са се регистрирали с устройствата. Имаме кворум, можем да започнем работа....