Общински съвет Русе

Добавено: четвъртък, 3 май 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: д-р Севдалин Ангелов и Венцислав Великов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... 36 общински съветника са се регистрирали с устройства, видимо има повече. Имаме кворум, откривам сесията на общинския съвет. Преминаваме по дневния ред, по дневния ред така, както е раздаден има 3 извънредни точки, по които има изтичащи...

Добавено: понеделник, 2 април 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Росица Георгиева. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Колеги общински съветници, заемете места в залата. Моля за тишина. Започваме, да стартираме проверка на кворума. Разбрахте ли, стартираме проверка на кворума. Моля регистрирайте се. 38 общински съветници са се регистрирали с устройствата, видимо имаме повече в залата....

Добавено: вторник, 6 март 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Валери Иванов, Иван Станев, Йорданка Даневска и Нина Крушева. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заемете места в залата, 5 минути сме след 9 часа. Моля за тишина. Откривам сесията на общинския съвет, проверка на кворума стартирайте. 36 общински съветници са се регистрирали с устройствата, видимо има повече в залата,...

Добавено: сряда, 7 февруари 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: д-р Севдалин Ангелов и Кристиян Галев Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... Проверка на кворума, моля стартирайте. Моля, по-бързо заемайте места. 38 общински съветници са се регистрирали с устройствата. Виждам, че има още, които в момента заемат места. Имаме необходимия кворум. На вашето внимание е дневния ред, питания...

Добавено: четвъртък, 1 февруари 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Марияна Иванчева и д-р Кристиян Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля запазете тишина. Откривам сесията на общинския съвет. Проверка на кворума. 43 са се регистрирали с устройствата, имаме необходимия кворум. Преди обсъждането на дневния ред, искане от Иво Пазарджиев- поправка на очевидна фактическа грешка, в...