Общински съвет Русе

Добавено: сряда, 7 февруари 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: д-р Севдалин Ангелов и Кристиян Галев Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... Проверка на кворума, моля стартирайте. Моля, по-бързо заемайте места. 38 общински съветници са се регистрирали с устройствата. Виждам, че има още, които в момента заемат места. Имаме необходимия кворум. На вашето внимание е дневния ред, питания...

Добавено: четвъртък, 1 февруари 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Марияна Иванчева и д-р Кристиян Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля запазете тишина. Откривам сесията на общинския съвет. Проверка на кворума. 43 са се регистрирали с устройствата, имаме необходимия кворум. Преди обсъждането на дневния ред, искане от Иво Пазарджиев- поправка на очевидна фактическа грешка, в...

Добавено: събота, 23 декември 2017 г.

 От общо 51 общински съветници присъстваха всички. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Така, проверка на кворума. Регистрирали са се 42 общински съветници, имаме необходимия кворум и може да започнем. Първо, предоставям думата на Асен Станчев, председател на Общинската избирателна комисия. Г-н А. Станчев: Уважаеми общински съветници, на 28.11.2017 г. почина...

Добавено: петък, 1 декември 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Божидар Йотов и Валери Матеев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... 39 общински съветници са се регистрирали, видимо в залата има повече. С господин кметът, първо да изпълним едно приятно задължение, днес имаме рожденик, г-н Симеонов, да го поздравим. Преди обсъждане на дневния ред, искане за поправяне на очевидна...

Добавено: петък, 27 октомври 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Иван Станев, Йорданка Даневска и проф. Никола Михайлов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: 43 общински съветници са се регистрирали с устройства. Имаме необходимия кворум, можем да започнем заседанието на Общинския съвет. Моля за тишина. Така, преди да обсъждаме дневния ред, да уведомя, че е постъпило уведомление от...