Общински съвет Русе

Добавено: събота, 23 декември 2017 г.

 От общо 51 общински съветници присъстваха всички. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Така, проверка на кворума. Регистрирали са се 42 общински съветници, имаме необходимия кворум и може да започнем. Първо, предоставям думата на Асен Станчев, председател на Общинската избирателна комисия. Г-н А. Станчев: Уважаеми общински съветници, на 28.11.2017 г. почина...

Добавено: петък, 1 декември 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Божидар Йотов и Валери Матеев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... 39 общински съветници са се регистрирали, видимо в залата има повече. С господин кметът, първо да изпълним едно приятно задължение, днес имаме рожденик, г-н Симеонов, да го поздравим. Преди обсъждане на дневния ред, искане за поправяне на очевидна...

Добавено: петък, 27 октомври 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Иван Станев, Йорданка Даневска и проф. Никола Михайлов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: 43 общински съветници са се регистрирали с устройства. Имаме необходимия кворум, можем да започнем заседанието на Общинския съвет. Моля за тишина. Така, преди да обсъждаме дневния ред, да уведомя, че е постъпило уведомление от...

Добавено: сряда, 27 септември 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Мирослав Славчев, Кристиян Галев, Елка Симеонова, д-р Милко Борисов, Веселин Велчев и Теодор Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Микрофона, може ли малко да усилим? Проверка на кворума да стартираме. Проверка на кворума, гласуваме. 34-ма са се регистрирали, видимо има повече в залата. Имаме необходимия кворум,...

Добавено: събота, 22 юли 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Богдан Донев, Божидар Йотов, Валери Иванов, Евгени Игнатов, Мариета Волф и Мирослав Славчев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Колеги, заемете места в залата. Докато господин кмета е още там ще използваме ... Господин Стоилов, останете да изпълним едно хубаво задължение да поздравим рожденика днес, д-р Ангелов. Днес...