Общински съвет Русе

Добавено: сряда, 27 септември 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Мирослав Славчев, Кристиян Галев, Елка Симеонова, д-р Милко Борисов, Веселин Велчев и Теодор Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Микрофона, може ли малко да усилим? Проверка на кворума да стартираме. Проверка на кворума, гласуваме. 34-ма са се регистрирали, видимо има повече в залата. Имаме необходимия кворум,...

Добавено: събота, 22 юли 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Богдан Донев, Божидар Йотов, Валери Иванов, Евгени Игнатов, Мариета Волф и Мирослав Славчев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Колеги, заемете места в залата. Докато господин кмета е още там ще използваме ... Господин Стоилов, останете да изпълним едно хубаво задължение да поздравим рожденика днес, д-р Ангелов. Днес...

Добавено: вторник, 27 юни 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Нина Крушева. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Започваме, да стартираме проверка на кворума. Проверка на кворума, който не е гласувал. 37 общински съветници са се регистрирали с устройствата, видимо има повече в залата. Имаме кворум, можем да започнем. Първо, предоставям думата на...

Добавено: петък, 2 юни 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Веселин Велчев и д-р Теодора Константинова. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, всички да седнат, които са готови. Уважаеми колеги, да стартираме проверка на кворума. Гласувайте с устройствата. Регистрирали се 40 общински съветници, има повече в залата, които още не гласуваха. Имаме необходимия кворум, откривам...

Добавено: четвъртък, 27 април 2017 г.

 От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Валери Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да стартираме проверка на кворума. Моля, гласувайте или се отбележете с устройствата. 37 са се регистрирали с устройствата, имаме необходимия кворум. Уважаеми колеги, в началото на сесията предлагам с 1-минутно мълчание да почетем паметта на нашия колега Борислав...