Общински съвет Русе

Добавено: вторник, 4 април 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Борислав Иванов и Венцислав Великов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина, заемете места в залата. Три минути след 9 часа, откривам редовното заседание на общинския съвет. Проверка на кворума. Моля за тишина в залата. Стартирайте проверка на кворума. Регистрирани са 39 общински съветници, имаме необходимия...

Добавено: вторник, 28 февруари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Дауд Ибрям, Борислав Иванов, д-р Севдалин Ангелов и Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата и запазете тишина. (коментар от зала не се чува) Откривам сесията на общинския съвет, проверка на кворума. (коментар от зала не се чува) Проверка на кворума. Моля за тишина....

Добавено: петък, 3 февруари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Венцислав Великов и Пенчо Милков. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... В залата има 43 общински съветници, които с устройствата са гласували, имаме необходимия кворум. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. По дневният ред имате ли някакви въпроси, предложения? Не виждам. Гласуваме дневния...

Добавено: четвъртък, 26 януари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Галин Ганчев и Борислав Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля заемете места в залата. Откривам заседанието на Общинския съвет. Няколко думи в началото, вие получихте нови устройства за гласуване. Знаем, че последните няколко сесии имаше проблеми, устройствата бяха много стари, те трудно...

Добавено: понеделник, 16 януари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Георги Георгиев и Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... Тези готови ли са? Така, докато ... Колеги, моля в залата да седнем, запазете тишина. Моля, седнете в залата, запазете тишина. Докато свързват устройствата за проверка на кворума от първи сектор Божидар Йотов да преброи всички в сектора и да...