Общински съвет Русе

Добавено: вторник, 27 юни 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Нина Крушева. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Започваме, да стартираме проверка на кворума. Проверка на кворума, който не е гласувал. 37 общински съветници са се регистрирали с устройствата, видимо има повече в залата. Имаме кворум, можем да започнем. Първо, предоставям думата на...

Добавено: петък, 2 юни 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Веселин Велчев и д-р Теодора Константинова. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, всички да седнат, които са готови. Уважаеми колеги, да стартираме проверка на кворума. Гласувайте с устройствата. Регистрирали се 40 общински съветници, има повече в залата, които още не гласуваха. Имаме необходимия кворум, откривам...

Добавено: четвъртък, 27 април 2017 г.

 От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Валери Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да стартираме проверка на кворума. Моля, гласувайте или се отбележете с устройствата. 37 са се регистрирали с устройствата, имаме необходимия кворум. Уважаеми колеги, в началото на сесията предлагам с 1-минутно мълчание да почетем паметта на нашия колега Борислав...

Добавено: вторник, 4 април 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Борислав Иванов и Венцислав Великов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина, заемете места в залата. Три минути след 9 часа, откривам редовното заседание на общинския съвет. Проверка на кворума. Моля за тишина в залата. Стартирайте проверка на кворума. Регистрирани са 39 общински съветници, имаме необходимия...

Добавено: вторник, 28 февруари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Дауд Ибрям, Борислав Иванов, д-р Севдалин Ангелов и Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата и запазете тишина. (коментар от зала не се чува) Откривам сесията на общинския съвет, проверка на кворума. (коментар от зала не се чува) Проверка на кворума. Моля за тишина....