Общински съвет Русе

Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

Председател

Проф. Васил Пенчев


Членове

Димитър Кънчев
Илиян Илиев
Събина Павлова
Марияна Данова-Иванчева
Проф. Никола Михайлов
Траян Тотев
Мирослав Славчев
Айдоан Джелил
Стоян Янев
Иван Станев
Валери Иванов
Веселко Цветков

неделя, 10 март 2019 г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 13.03.2019 (сряда) от 10:00 ч. 1. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития 2. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания...

понеделник, 11 февруари 2019 г.

ПРОЕКТ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 13.02.2019 (сряда) от 10:00 ч. 1. К.Л. 1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/ 2. К.Л. 1034 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект,...