Общински съвет Русе

Постоянна комисия по етика

Председател

Мариета Волф


Членове

Бедрос Пехливанян
Богдан Донев
Асен Дарелов
Веселин Велчев
Александър Неделчев
Галин Ганчев