Общински съвет Русе

Постоянна комисия по бюджет и финанси

Председател

Йорданка Даневска


Членове

Бедрос Пехливанян
Светлозар Симеонов
Елка Симеонова
Теодор Георгиев
Александър Неделчев
Нина Крушева
Роберт Калустян
Проф. Велизар Павлов
Борислав Рачев
Тихомир Георгиев
Събина Павлова
 

неделя, 10 март 2019 г.

1. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития 2. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 3. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ...

понеделник, 11 февруари 2019 г.

ДНЕВЕН РЕД 1. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/ 2. К.л.1034 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“ 3. К.л.1035 Определяне на...