Общински съвет Русе

Постоянна комисия по териториално и селищно устройство

Председател

Тихомир Георгиев


Членове

Марияна Данова-Иванчева
Емил Милушев
Кристиян Галев
Божидар Йотов
Нина Крушева
Роберт Калустян
Иван Станев
Валери Иванов

четвъртък, 2 май 2019 г.

1. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99 2. К.Л. 1091 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба- II“, ул....

неделя, 7 април 2019 г.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1077 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ № 7 3. К.Л. 1078 Съгласие за продажба на общински терени от 1,56 кв.м. и 0,41 кв.м. по улична...