Общински съвет Русе

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Председател

Д-р Теодора КонстантиноваЧленове

Доц. Сашо Нунев
Д-р Кирил Панайотов
Марияна Данова-Иванчева
Събина Павлова
Д-р Кристиян Иванов
Александър Неделчев
Мариета Волф
Д-р Севдалин Ангелов
Милко Костадинов
Веселко Цветков
 

неделя, 10 март 2019 г.

1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 2. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ –...

понеделник, 11 февруари 2019 г.

1. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/ 2. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г. 3. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.