Общински съвет Русе

Постоянна комисия по култура и религиозни въпроси

Председател

Д-р Севдалин АнгеловЧленове

Орлин Дяков
Богдан Донев
Светлозар Симеонова
Владислав Атанасов
Проф. Христо Белоев
Кристиян Галев
Росица Георгиева
Валери Иванов

неделя, 10 март 2019 г.

1. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития 2. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 3. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ...

понеделник, 11 февруари 2019 г.

1. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/ 2. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г. 3. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.