Общински съвет Русе

Постоянна комисия по култура и религиозни въпроси

Председател

Д-р Севдалин АнгеловЧленове

Орлин Дяков
Богдан Донев
Светлозар Симеонова
Владислав Атанасов
Проф. Христо Белоев
Кристиян Галев
Росица Георгиева
Валери Иванов

четвъртък, 2 май 2019 г.

1. К.Л. 1092 Предоставяне безвъзмездно за управление на три броя сгради-публична общинска собственост, изградени в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5778 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, пл. „Възрожденски“, на Регионален исторически музей – Русе 2. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет - гр. Русе, за...

неделя, 7 април 2019 г.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година 3. К.Л. 1101 Създаване на работна група 4. Други ПРЕДСЕДАТЕЛ: / д-р Севдалин Ангелов /