Общински съвет Русе

Постоянна комисия по земеделие и екология

Председател

Дауд Ибрям


Членове

Евгени Игнатов
Владислав Атанасов
Димитър Кънчев
Проф. Никола Михайлов
Ивета Георгиева
Владо Владов
Стоян Янев
Веселко Цветков

четвъртък, 2 май 2019 г.

1. К.Л. 1090 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада”, землище на гр. Русе 2. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет - гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

неделя, 7 април 2019 г.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост 2. К.Л. 1085 Одобряване на споразумение за асоциирано партньорство в Национална научна програма „Нисковъглеродна енергетика за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) между Българска академия на науките (водещ партнъор) и Община Русе (асоцииран партнъор) 3. К.Л. 1089 Даване за Разрешение за изработване на...