Общински съвет Русе

петък, 16 февруари 2018 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Община Русе постъпи докладна записка с входящ № 90-05-03/17.01.2018,...

вторник, 6 февруари 2018 г.

До Общински съвет Русе ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Иво Колев Пазарджиев Нина Йорданова Крушева д-р Севдалин Петров Ангелов Ивета Венелинова Георгиева Мариета Димитрова Волф Владо Владимиров Владов Траян Тихомиров Тотев общински съветници от групата на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН” относно: Приемане на...

понеделник, 13 ноември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С...

петък, 10 ноември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ Относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в компетентността на Общински съвет - Русе е...

петък, 11 август 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

понеделник, 10 юли 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ПЛАМЕН СТОИЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение № 550 по...

четвъртък, 25 май 2017 г.

 

понеделник, 22 май 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - председател на ОбС-Русе ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за...