Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


неделя, 17 юни 2012 г.

  ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА ИЗтеглете цялата документация от тук!

вторник, 28 февруари 2012 г.

Приета с Решение № 65 по Протокол № 6/16.02.2012 г. на Общински съвет – Русе І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Конституцията на Република България от 1991 г. за пръв път раздели общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост. Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет през 1996 година. Конкретните...

сряда, 26 януари 2011 г.

Програмата „Асистирана репродукция” (ин витро) се осъществява на два етапа през съответната година с бюджет, гласуван с Решение на Общински съвет – Русе. І. Задължителни изисквания: 1. Документ за семейно положение издаден от Община Русе 2. Медицинска документация – (по изисквания на Националната програма Ин витро) 3. Жители на Община Русе –...

четвъртък, 4 септември 2008 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА В ОБЩИНА РУСЕ СЪДЪРЖАНИЕ І. АНОТАЦИЯ 1. Описание на проблема 2. Причини за възникване на проблема 3. Популация на...