Общински съвет Русе

Добавено: четвъртък, 4 април 2019 г.

 От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Веселин Велчев, Елка Симеонова и Теодор Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Да стартираме проверка на кворума. 38 общински съветници са се регистрирали с устройства, видимо имаме повече в залата, има кворум. Откривам заседанието на Общинския съвет. По дневният ред, по дневния...

Добавено: вторник, 26 февруари 2019 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Венцислав Великов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Колеги, моля за тишина, заемете места в залата. Стартираме проверка на кворума. Моля, регистрирайте се с устройствата и запазете тишина. 41 общински съветници са се регистрирали, видимо има в залата повече, имаме необходимия кворум. Откривам редовното заседание на...

Добавено: сряда, 13 февруари 2019 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, моля, заемете места в залата. Проверка на кворума да стартираме. Регистрирайте се с устройствата. 36 общински съветници са се регистрирали, видимо в залата има повече, имаме необходимия кворум. Откривам извънредната сесия на общинския съвет. Дневният ред, преминаваме...

Добавено: вторник, 29 януари 2019 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Веселин Велчев, и Мирослав Славчев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Регистрирайте с устройствата. 32 са се регистрирали, видимо повече има в залата. Откривам редовната сесия на общинския съвет. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Моля, за тишина, да минем към делова работа. Моля, за тишина. Така, вече се...

Добавено: събота, 22 декември 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха всички. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Стартираме проверка на кворума. 43 общински съветници са се регистрирали с устройствата. Моля за тишина. Има необходимия кворум, откривам сесията на Общинския съвет. По дневният ред имате ли предложения и допълнения? Само да добавя точките така, както са поставени 36, 34-та точка питания, има...