Общински съвет Русе

Добавено: сряда, 13 февруари 2019 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, моля, заемете места в залата. Проверка на кворума да стартираме. Регистрирайте се с устройствата. 36 общински съветници са се регистрирали, видимо в залата има повече, имаме необходимия кворум. Откривам извънредната сесия на общинския съвет. Дневният ред, преминаваме...

Добавено: вторник, 29 януари 2019 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Веселин Велчев, и Мирослав Славчев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Регистрирайте с устройствата. 32 са се регистрирали, видимо повече има в залата. Откривам редовната сесия на общинския съвет. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Моля, за тишина, да минем към делова работа. Моля, за тишина. Така, вече се...

Добавено: събота, 22 декември 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха всички. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Стартираме проверка на кворума. 43 общински съветници са се регистрирали с устройствата. Моля за тишина. Има необходимия кворум, откривам сесията на Общинския съвет. По дневният ред имате ли предложения и допълнения? Само да добавя точките така, както са поставени 36, 34-та точка питания, има...

Добавено: четвъртък, 22 ноември 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха всички. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Добър ден, моля заемете места в залата. Да стартираме проверка на кворума. Проверка на кворума тече. 40 общински съветници са се регистрирали с устройствата, имаме необходимия кворум, може да започнем своята работа. Така, по дневният ред предлагам допълнителна точка, която е от мое име за...

Добавено: сряда, 24 октомври 2018 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 50 отсъства Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина, заемете места в залата. Стартираме проверка на кворума, моля с устройствата регистрирайте се. 43 са се регистрирали, вероятно има и други, да. Имаме необходимия кворум. Уважаеми колеги, Русе, България и много европейски, и световни страни бяха потресени от...