Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


РЕШЕНИЕ № 1496 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.“
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от 2% от общо допустимите разходи на Водещ партньор по проекта (Община Русе).
3. Декларира наличието на средства за финансиране на дейностите по проекта, до възстановяването им от програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)
 
Добавено на: сряда, 30 септември 2015 г. | Прочетено: (242) пъти