Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


сряда, 29 август 2018 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 605/17.08.2018 г., О П О В Е С Т Я В А М: На 10.09.2018 г. (понеделник), от 17.30 часа...

понеделник, 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 75/01.02.2018 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен план за паша.

сряда, 20 декември 2017 г.

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, О Б Я В Я В А М : В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 654/04.10.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на...

четвъртък, 26 октомври 2017 г.

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, О Б Я В Я В А М : В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № № 599/14.09.2017г от инициативен комитет с предложение от местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“, намиращ се на Крайбрежния парк и построяването на асансьор към него, за осигуряване на достъпна среда...

четвъртък, 31 август 2017 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 549/31.08.2017г., О П О В Е С Т Я В А М: На...