Общински съвет Русе

Търсене по ключова дума


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на контролните си функции, на предстоящото редовно заседание на 15.12.2011 г., Общински съвет-Русе ще избере контрольори за следните общински дружества:
„Комплексен онкологичен център-Русе” ЕООД;
„Център за психично здраве-Русе” ЕООД.

Кандидатите за контрольори е необходимо да отговарят на следните изисквания:
Образование – висше;
Опит в дейността на фирмата, за която се кандидатства;
Кандидатът да не извършва дейности и да не участва в органи на управление на дружество, което извършва дейности конкурентни на общинското предприятие.

Необходими документи:
Автобиография;
Мотивационно писмо с кратка примерна концепция за потенциалния принос на кандидата към дейността на фирмата;
Копие от документите за завършено образование и придобита професионална квалификация;
Свидетелство за съдимост;
Декларация от кандидата, че не е управител или член на управителен контролен орган на държавни или общински еднолични търговски дружества;
Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 20, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе;
Препоръки.

Документи ще се приемат в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304) до сряда, 07.12.2011 година.
Добавено на: понеделник, 28 ноември 2011 г. | Прочетено: (2460) пъти