Общински съвет Русе

Добавено: понеделник, 28 ноември 2016 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Венцислав Великов и Валери Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: … 42 общински съветници са се регистрирали, идват още. Имаме необходимия кворум, можем да започнем. В началото на сесията да поздравим Александър Неделчев с рожденият му ден, той почерпи вече. Също бонбони са оставени...

Добавено: сряда, 26 октомври 2016 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Дауд Ибрям и Георги Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... Гласували 30 общински съветници, видимо в залата има повече. Имаме необходимия кворум, откривам редовната сесия на общинския съвет. Моля за тишина. Преди обсъждане на дневният ред, постъпило е искане от Емил Милушев за поправяне на очевидна...

Добавено: вторник, 27 септември 2016 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: д-р Кристиян Иванов и Георги Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Дневният ред е обявен от 50 точки. След заседанието на председателския съвет е постъпила допълнително молба от Бойко Никифоров, който желае да се изкаже по актуален проблем свързан със замърсяването на въздуха. Тъй като в 50-та точка е...

Добавено: понеделник, 25 юли 2016 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Венцислав Великов, д-р Севдалин Ангелов и Георги Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Проверка на кворума. Проверка на кворума, гласувайте с устройствата. Регистрирали са се 36, влязоха още 7 общински съветници, имаме необходимия кворум, може да започнем редовното заседание на Общинския съвет. Преди...

Добавено: петък, 8 юли 2016 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЕДИНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 06 юли 2016 година, начало 09:00 часа От общо 51 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Мирослав Славчев, Бедрос Пехливанян, Галин Ганчев, д-р Теодора Константинова и проф. Велизар Павлов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Проверка на кворума. Благодаря,...