Общински съвет Русе

Добавено: петък, 3 февруари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Венцислав Великов и Пенчо Милков. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... В залата има 43 общински съветници, които с устройствата са гласували, имаме необходимия кворум. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. По дневният ред имате ли някакви въпроси, предложения? Не виждам. Гласуваме дневния...

Добавено: четвъртък, 26 януари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Галин Ганчев и Борислав Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля заемете места в залата. Откривам заседанието на Общинския съвет. Няколко думи в началото, вие получихте нови устройства за гласуване. Знаем, че последните няколко сесии имаше проблеми, устройствата бяха много стари, те трудно...

Добавено: понеделник, 16 януари 2017 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Георги Георгиев и Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... Тези готови ли са? Така, докато ... Колеги, моля в залата да седнем, запазете тишина. Моля, седнете в залата, запазете тишина. Докато свързват устройствата за проверка на кворума от първи сектор Божидар Йотов да преброи всички в сектора и да...

Добавено: понеделник, 28 ноември 2016 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Венцислав Великов и Валери Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: … 42 общински съветници са се регистрирали, идват още. Имаме необходимия кворум, можем да започнем. В началото на сесията да поздравим Александър Неделчев с рожденият му ден, той почерпи вече. Също бонбони са оставени...

Добавено: сряда, 26 октомври 2016 г.

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Дауд Ибрям и Георги Георгиев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев. Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: ... Гласували 30 общински съветници, видимо в залата има повече. Имаме необходимия кворум, откривам редовната сесия на общинския съвет. Моля за тишина. Преди обсъждане на дневният ред, постъпило е искане от Емил Милушев за поправяне на очевидна...