Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Контакти

Общински съвет

Община Русе, пл. „Свобода“ 6, етаж 3
Стая 304 – канцелария
Стая 301 – юрист
Стая 301 – Връзки с обществеността

Община Русе

пл. „Свобода“ 6, 7000 Русе, България

Отдел "Гражданско състояние"

Началник отдел
082 881 773
a.arsova@ruse-bg.eu

Дирекция "Местни данъци и такси"

082/506 527
082/506 529
mdt@ruse-bg.eu

Форма за контакти