Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Телефонен указател

Кмет
082/506 802
Председател на Общински съвет
082/506 804
Зам. – кмет по икономика, инвестиции и собственост
082/506 805
Зам. – кмет по комунални дейности
082 506 808
Зам. – кмет по хуманитарни дейности
082/506 810
Зам. – кмет по европейско развитие
082/506 831
Отдел „Управление на етажната собственост“
082/506 815
Отдел „Информационно и административно обслужване”
082/506 614
Отдел „Управление на кризи”
082/834 437
Отдел „Информационни технологии”
082/506 717
Секретар
082/506 812
Главен архитект
082/506 815
Отдел „Вътрешен одит“
082/506 511
Звено „Финансов контрол”
082/506 692
Връзки с обществеността
082/506 745