Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Комисия за взаимодействие с гражданското общество

  • Дневен ред
           На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската […]
  • Дневен ред
           На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската […]
Председател
Биляна Кирова
Биляна Кирова
Заместник председател
Александър Неделчев
Александър Неделчев