Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател

Наталия Георгиева Кръстева
Наталия Георгиева Кръстева