Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Бюджет и финанси

  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
Председател
Йорданка Миронова Даневска
Йорданка Даневска
Заместник председател
Александър Неделчев
Александър Неделчев