Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Бюджет и финанси

  • Дневен ред
           На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската […]
  • Дневен ред
           На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската […]
Председател
Йорданка Миронова Даневска
Йорданка Даневска
Заместник председател
Александър Неделчев
Александър Неделчев