Комисия по здравеопазване и социална политика

Дневен ред

Председател

Теодора Константинова
Теодора Константинова