Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Комисия по екология

  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
Председател
Стоян Борисов Христов
Стоян Борисов Христов
Заместник председател
Дауд Ибрям
Дауд Ибрям