Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм

Дневен ред

Председател

Пламен Цветков
Пламен Цветков