Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението

  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
  • Дневен ред
           На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската […]
Председател
Йовчо Смилов
Йовчо Смилов
Заместник председател

Мирослав Славчев
Мирослав Славчев

Председател