Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението

Дневен ред

Председател

Йовчо Смилов
Йовчо Смилов