Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Комисия по култура и религиозни въпроси

  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]

Председател
Росица Георгиева
д-р Росица Георгиева
Заместник председател
Орлин Йорданов Дяков
Орлин Йорданов Дяков