Комисия по култура и религиозни въпроси

Дневен ред

Председател

Росица Георгиева
Росица Георгиева