Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Комисия по младежта и спорта

  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
Председател
Елисавета Донева Досева
Елисавета Донева Досева
Заместник председател
Евгени Игнатов Игнатов
Евгени Игнатов Игнатов