Комисия по образование, наука и иновации

Дневен ред

Председател

Христо Белоев
чл.-кор.проф. Христо Белоев