Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Комисия по образование, наука и иновации

  • Дневен ред
    На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]
  • Дневен ред
                              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската […]
Председател
Христо Белоев
чл.-кор.проф. Христо Белоев
Заместник председател
Михаил Петков Илиев
Михаил Петков Илиев