Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Комисия по образование, наука и иновации

  • Дневен ред
                  На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската … Read more
  • Дневен ред
                  На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската … Read more
Председател
Христо Белоев
акад. Христо Белоев
Заместник председател
Росица Георгиева
д-р Росица Георгиева