Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Комисия по териториално устройство и строителство

  • Дневен ред
                  На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската … Read more
  • Дневен ред
                  На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската … Read more
Председател
Иван Петров Иванов
Иван Петров Иванов
Заместник председател
Валери Иванов
Валери Иванов