Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публичен регистър на декларациите по ЗПК на общински съветници при Общински съвет – Русе мандат 2023-2027

(лица по чл. 6, ал. 1, т. 32 от Закона за противодействие на корупцията)

Вх. №Три именаКачествоДекларация по чл. 49, ал. 1, т.1Декларация по чл. 49, ал. 1, т.3
ОБС-ЗПК-1-1/06.12.2023ОРЛИН ЙОРДАНОВ ДЯКОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-2/06.12.2023ДЕЯН МИЛЕНОВ ГЕРАСИМОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-3/06.12.2023ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-4/06.12.2023НОРА ДЕСИСЛАВОВА СТОЯНОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-5/06.12.2023МИТКО ХРИСТОВ КУНЧЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-6/06.12.2023ПЛАМЕН ХРИСТОМИРОВ РАШЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-7/06.12.2023РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-8/06.12.2023ВЕСЕЛКО ИЛИЕВ ЦВЕТКОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-9/06.12.2023ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-10/06.12.2023АНАТОЛИ СТЕФАНОВ СТАНЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-11/06.12.2023СЕМРА ЮМЕРОВА ДЖИНИЕВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-12/06.12.2023СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-13/06.12.2023ЕМИЛ ДЕНКОВ ДЕНКОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-14/06.12.2023ЙОРДАНКА МИРОНОВА ДАНЕВСКАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-15/06.12.2023НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЧАНЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-16/06.12.2023ГАЛИЧКА ТИНКОВА НИКОЛОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-17/07.12.2023ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ПАВЛОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-18/07.12.2023БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ РАЧЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-19/07.12.2023КАЛИН ИВАЙЛОВ ИВАНОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-20/07.12.2023ПЛАМЕНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-21/07.12.2023ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ИВАНОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-22/07.12.2023СТОЯН БОРИСОВ ХРИСТОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-23/07.12.2023АЙДОАН АПТИ ДЖЕЛИЛОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-24/08.12.2023ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-25/08.12.2023ИВО КОЛЕВ ПАЗАРДЖИЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-26/08.12.2023ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-27/11.12.2023РОСИЦА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-28/11.12.2023МАРИЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-29/11.12.2023БОГОМИЛ СТАНЧЕВ ТОДОРОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-30/11.12.2023РОСИЦА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-31/11.12.2023АСЕН ИВАНОВ ЛАСОНИНОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-32/11.12.2023ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ СМИЛОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-35/11.12.2023ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТДА 
 ОБС-ЗПК-1-38/12.12.2023СТАНИМИР СТЕФАНОВ СТАНЧЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-39/12.12.2023ВЛАДО ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-40/12.12.2023АЛИСЕ КЯМИЛОВА МУРТЕЗОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-41/12.12.2023МИЛЕН ИВАНОВ БОЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-42/12.12.2023КАЛОЯН ТОНЧЕВ ТОНЧЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-43/12.12.2023БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-44/12.12.2023КОСТАДИН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-45/12.12.2023ЕЛИСАВЕТА ДОНЕВА ДОСЕВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
 ОБС-ЗПК-1-46/12.12.2023ДЕЯН ИВАНОВ НЕДКОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-47/13.12.2023ГАЛИН ТОДОРОВ ГРИГОРОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-49/13.12.2023ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ВЕЛЧЕВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-51/13.12.2023ИВАН РОСЕНОВ ВЕЛИЧКОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-52/13.12.2023ИВАНН КОСТАДИНОВ ИВАНОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-53/13.12.2023ТАТЯНА АГОП НАХАБЕДЯН – МИНЧЕВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-54/13.12.2023ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА НИКОЛОВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-55/13.12.2023ЯСЕН МЛАДЕНОВ ЛАЗАРОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-56/13.12.2023ЕВГЕНИ ИГНАТОВ ИГНАТОВОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА 
ОБС-ЗПК-1-1/12.02.2024ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КАШУКЕЕВАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКДА