Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публичен регистър на управителите или членове на органи на управление или контрол на търговски дружества, в чиито капитал Община Русе притежава дялове или акции

(лица по чл. 6, ал. 1, т. 51 от Закона за противодействие на корупцията)

Вх. №Име, презиме, фамилияКачествоТърговско дружествоДекларация по чл. 49, ал. 1, т.1 / предишна чл. 35, ал. 1, т.1 /файл/Декларация по чл. 49, ал. 1, т.3 / предишна чл. 35, ал. 1, т.3 /файл/
1/13.04.2021 г.Елена Дачева ИвановУправител„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, ЕИК 000527052ДА 
2/28.04.2022 г.Кунчо Славов КунчевУправителОбщински пазари” ЕООД, ЕИК 117111045ДА 
3/18.07.2022 г.Теменужка Матева Дечкова – НоваковаУправител„Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194ДА 
4/22.07.2022 г.Цветан Траянов РайчиновУправител„Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, ЕИК 117115549ДА 
5/22.08.2022 г.Александър Георгиев ГеоргиевИзпълнителен директорОбщински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845ДА 
6/22.08.2022 г.Велизара Иванова ПенчеваЧлен на съвета на директоритеОбщински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845ДА 
7/26.09.2022 г.Камен  Емилов КожухаровУправител„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, ЕИК 117527022ДА 
8/26.09.2022 г.Светослав Дачев ДачевУправител„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков-Русе” ЕООД, ЕИК 117525838ДА 
9/18.11.2022 г.Едуард  Хубанов ХубановЧлен на съвета на директоритеОбщински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845ДА 
10/03.04.2023г.Стоян Ненков СтояновУправител„Медицински център 1 – Русе” ЕООД, ЕИК 117115734ДА