Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Айдоан Джелил

Айдоан Джелил

Айодан Апти Джелил

Образование:
Магистърска степен – специалност „Аграрно инженерство“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“

Професия:
Агроном
Извършва контролна дейност в Изпълнителната агнция по рибарство и аквакултури

Избран от Движение за права и свободи – ДПС

Член на Движение за права и свободи – ДПС

Айдоан Джелил е Общински председател на Общинския съвет на Движение за права и свободи – ДПС – Русе

Участие в комисии:
Комисия по младежта и спорта
Комисия по образование, наука и иновации
Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм

Телефон за връзка:
0894443624

e-mail:
aydoan_djelil@abv.bg