Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Асен Ласонин

Асен Ласонин

Трите имена: Асен Иванов Ласонин

Общински съветник от коалиция: МК „БСП за България“

Дата на раждане: 19 март 1981 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Младежта и спорта;
  • Комисия за Взаимодействие с гражданското общество;
  • Комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Териториално устройство, социално-здравни, етика и др.