Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Биляна Иванова

Биляна Иванова

Трите имена: Биляна Георгиева Иванова

Общински съветник от коалиция: МК „БСП за България“

Дата на раждане: 20 март 1993 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: магистър, специалност „Право“ РУ „Анегл Кънчев“

Мандати като общински съветник: 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Етика – председател;
  • Комисия по Екология;
  • Комисия по Законност, обществен ред и сигурност;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Повишаване достъпността на градската среда и качеството на социалните услуги