Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Биляна Иванова

Биляна Кирова

Биляна Георгиева Иванова

Oбразование:
ОКС „Магистър“, специалност Право в Русенски университет „Ангел Кънчев“

Професия:
Юрист

Избрана от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Член на „БСП за България“

Участие в комисии:
Култура и религиозни въпроси
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе

Телефон за връзка:
0896823683

e-mail:
bili.kirova@abv.bg