Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

проф. Велизар Павлов

Велизар Павлов

Трите имена: проф. Велизар Тодоров Павлов

Общински съветник от коалиция: Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България

Член на: ПП Демократи за силна България

Дата на раждане: 4 април 1963 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: МГ „Баба Тонка, Русе, 1981 г., ОКС „Магистър“, специалност „Математика“, специализация „Информатика“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 1987 г. Защитава докторска дисертация в областта на Приложната математика през 1999 г. пред Специализирания научен съвет на института по Математика и информатика на БАН.

Заемани по-важни академични длъжности и позиции:
През 2001 г. е избран за доцент, a през 2014 г. за професор по Математическо моделиране и приложение на математиката в Русенския университет. През периода 2006-2019 г. е ръководител на катедра „Приложна математика и статистика“, а от 2019 г. е декан на факултет „Природни науки и образование“ в Русенския университет.

Други длъжности и дейности:
През периода 2004-2006 г. е зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на Oбщина Русе, а през периода 2015-2019 г. е общински съветник от Реформаторския блок.

Научна дейност:
Създател и ръководител на школа по Финансова математика в Русенския университет.
Автор на над 80 научни публикации в областта на приложната математика, статистиката и спорта в престижни международни издания. Има профили в най-значимите научни платформи Web of Science, Scopus, ORCID, ResearchGate, Google Scholar.

По-значими награди:
Награда „Русе“ за активна научна и преподавателска дейност и за утвърждаването на Русе, като авторитетен университетски център, 2023 г. и награда „Будител на годината“ на Студентския съвет на Русенския университет, 2017.

Мандати като общински съветник:

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението;
  • Комисия по Младежта и спорта

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: проекти, чиста околна среда, зеленина, спорт, инфраструктура