Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Веселин Велчев

Веселин Велчев

Трите имена: Веселин Йорданов Велчев

Общински съветник от коалиция: СДС

Дата на раждане: 12 май 1977 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: средно

Мандати като общински съветник: 2

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Младежта и спорта;
  • Комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Въздухтр на град Русе