Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Веселко Цветков

Веселко Цветков

Трите имена: Веселко Илиев Цветков

Общински съветник от коалиция: МК „БСП за България“

Дата на раждане: 9 септември 1968 г.

Месторождение: с Арчар, обл. Видин

Образование: висше военно, Военен университет „В. Левски“, гр. Велико Търново

Мандати като общински съветник: 2015 – 2019 г., 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Здравеопазване и социална политика;
  • Комисия по Екология;
  • Комисия по Закона за противодействие на корупцията

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Екология, социална политика, сигурност