Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Владо Владов

Владо Владов

Трите имена: Владо Владимиров Владов

Общински съветник от коалиция: ВМРО – БНД

Дата на раждане: 7 февруари 1973 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2015 – 2019 г., 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Здравеопазване и социална политика;
  • Комисия по Етика;
  • Комисия по Териториално устройство и строителство

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: