Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Галичка Николова

Галичка Николова

Трите имена: Галичка Тинкова Николова

Общински съветник от коалиция: коалиция „Граждани за общината“

Дата на раждане: 1 март 1953 г.

Месторождение: гр. София

Образование: икономическо

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия за Взаимодействие с гражданското общество – председател;
  • Комисия по Териториално устройство и строителство;
  • Комисия по Екология;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Чист въздух за Русе, осъществяване на граждански контрол, чистота на града и качествен контрол. Равно третиране на централните и крайните квартали. Връзка между Дунав и Поломието като туристическа дестинация