Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Деян Недков

Деан Недков

Деян Иванов Недков

Образование:
Магистърска степен – Специалност „Енергийни машини и съоражение“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“

Професия:
Собствен бизнес – застраховатекен брокер

Избран от Местна коалиция Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

Член на ССД

Участие в комисии:
Комисия по образование, наука и иновации
Комисия по териториално устройство и строителство
Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението

Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе


e-mail:
nedkov.deyan@gmail.com