Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Деница Иванова

Деница_Иванова

Трите имена: Деница Красимирова Иванова

Общински съветник от коалиция: МК „БСП за България“

Дата на раждане: 1 май 1981 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: бакалавър „Стопанско управление“, магистър „Европеистика и публична администрация“

Мандати като общински съветник: 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Териториално устройство и строителство;
  • Комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: